rКосата играе важна роля при определянето на представата за себе си, социалното възприятие и психосоциалното функциониране. Целта на това проучване беше да се идентифицира влиянието на загубата на коса за мъжете и жените в пет европейски страни и тяхното ниво на загриженост относно загубата на коса по отношение на имиджа и личната привлекателност.

ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗСЛЕДВАНЕ И МЕТОДИ:

В пет страни от Европейския съюз, Германия, Франция, Италия, Испания и Англия, беше проведено проучване на общественото мнение относно косопада и негативните ефекти от косопада. Въпросите бяха адресирани до 1536 души, на средна възраст между 18-65 + години.

РЕЗУЛТАТИ:

От тези 1536 хора, отговорили на проучването по телефона, 729 (47%) са съобщили за загуба на аоса; въпросните хора са обект на настоящия доклад

Над 70% от тези хора са съобщили, че косата е важна характеристика на изображението, а 62% са съгласни, че загубата на коса засяга самочувствието.
Осъзнаването, че са загубили косата си, е свързано с притеснения за загуба на значителна част от личната им привлекателност (43% от хората), страх да не оплешивеят (42%), притеснения за остаряване (37%), отрицателни ефекти върху социалния живот (22%) и чувство на депресия (21%).

Използването на продуктите тип SEVICH FIBERS за покриване липсата на коса или при тънка и рядка коса е донесло значителни ползи за интервюираните.
73% от хората, използвали продукти за косопад, са споделили, че това им е помогнало значително за повишаване на увереността и личното възприятие за привлекателност.


National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine
8600 Rockville Pike, Bethesda MD, 20894 USA